ReutersReuters

Penser Access: Rekordstarkt Q2 - Talkpool

Starkaste kvartalet sedan IPO

Talkpool redovisar en mycket stark omsättning för Q2, som uppgick till EUR 6,8m (6,2m) motsvarande en tillväxt y/y om 8,3%. Starkt bidragande till den höga tillväxten var Tyskland, där Talkpool i kvartalet omsatte EUR 0,8m. Utöver Tyskland växte USA, Nederländerna, Haiti och Pakistan väl.

Lönsamhet

Bruttomarginalen i Q2 var 25% (23%). Starkt bidragande till förstärkningen var återigen Tyskland som hade en bruttomarginal om 43%. Även övriga delar av Benelux hade gott momentum. Rörelsemarginalen i Q2 var 3% (5%) men rörelseresultatet i Q2 belastas av kostnader relaterade till satsningen i USA.

Lägre sektorvärderingar belastar

Vi justerar våra estimat för att reflektera förväntningar på fortsatt styrka i viktiga högmarginalmarknader såsom Tyskland. Vi noterar att bolaget har gott operativt momentum och höjer våra estimat. Vi justerar dock vårt motiverade värde för att reflektera lägre värderingar i sektorn samt en uppdatering av metodik för att beräkna diskonteringsräntor. Vi ser ett nytt motiverat värde om 13-14 kr (17-19 kr).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 06-09-2022 kl. 09:42: https://docs.penser.se/a/3052/TALK20220906.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Join for free to get the full story
News unlock banner