ReutersReuters

Positiva resultat presenterade från hjärtpreservationsstudien i Australien & Nya Zeeland

Vid konferensen American Heart Association (AHA) 2022, som ägde rum i Chicago, USA, tidigare denna månad, presenterade professor David Kaye från The Alfred i Melbourne, Australien, sin erfarenhet från en pågående studie av längre transporttider av donerade hjärtan. De imponerande resultaten visar att det inte förekom någon dödlighet bland de första 20 studiepatienterna som blev transplanterade med donerade hjärtan som bevarats med XVIVOs hjärtteknologi, trots de kraftigt förlängda transporttiderna vilka varade upp till 8 timmar och 47 minuter.

XVIVOs teknologi för att skydda donerade hjärtan under transporter består av en maskin, en engångsartikel samt en patentskyddad lösning. Den australiensiska och nyzeeländska prövarinitierade studien ”Multicenter trial of Extended (6-8 hours) Non-Ischemic Heart Preservation (NIHP) of Donor Hearts for Transplantation” pågår på 5 sjukhus och den sista patienten förväntas vara inkluderad i slutet av 2022. Professor David Kaye och professor David McGiffin från The Alfred leder studien.

"Bortsett från den potentiella skadan som kan uppstå när donerade hjärtan förvaras utan cirkulation på is, utgör tiden som hjärtat är utanför kroppen ett stort problem. Detta speciellt för länder med stora geografiska avstånd, såsom Australien och Nya Zeeland, där donerade hjärtan ej kan transplanteras när den förväntade tiden utanför kroppen bedöms bli oacceptabelt lång”, säger professor David Kaye och fortsätter ”primär graftdysfunktion, PGD, är en känd komplikation som blir mer vanligt förekommande när tiden utanför kroppen förlängs. Därför kan en säker förlängning av tiden som det donerade hjärtat kan vara utanför kroppen bortom dagens gräns på 4-6 timmar göra att fler donerade hjärtan blir tillgängliga för transplantation. Detta har demonstrerats i studien och utan en ökad risk för dysfunktion. De första 20 patienterna som erhållit hjärtan i studien i Australien och Nya Zeeland är samtliga i livet, och trots den långa tiden hjärtat bevarats utanför kroppen har endast en patient behövt kortvarigt cirkulationsstöd efter transplantationen. " En sammanfattning om studien som presenterades vid AHA 2022-mötet finns med som en bilaga till detta pressmeddelande.

"Det är mycket glädjande att ta del av den preliminära data som presenterades av professor Kaye. Den blir en viktig milstolpe för oss i att bredda de kliniska bevisen för vår unika hjärtteknologi. Vi ser betydande möjligheter att på ett säkert sätt förlänga tiden för bevarande av donerade hjärtan utanför kroppen. Detta kommer att ha en enorm inverkan på den logistiskt utmanande processen för hjärttransplantationer och kommer i slutändan göra att fler hjärtan blir tillgängliga för transplantation”, säger Christoffer Rosenblad, tillförordnad VD för XVIVO.

24 november, 2022

Göteborg

Christoffer Rosenblad, tillförordnad VD

XVIVO Perfusion AB (publ)

Join for free to get the full story
News unlock banner