ReutersReuters

Analysguiden: ANALYS Qlosr Group: Högre tillväxt än väntat i ett förvärvdrivet kvartal

Qlosr fortsätter leverera stigande prenumerationsintäkter under kvartalet. Därtill aviseras fyra nya förvärv och bolaget presterar enligt Analysguidens förväntan.

Andelen prenumerationsintäkter fortsatt över måletBolagets intäkter för det tredje kvartalet uppgick till 125,3 (32,7) mkr, vilket var i linje med våra estimat. Tillväxten motsvarar en ökning på hela 282,9%, varav 19,1% organisk. Andelen prenumerationsintäkter uppgick till 61,2 mkr, med en organisk tillväxt motsvarande 21%. Prenumerationsintäkterna utgjorde 48,8% av de totala intäkterna, vilket ligger över bolagets mål om 45% för helåret 2022. Ebitda-resultatet uppgick till -10,6 (-9,1) mkr, men kvartalets siffra innehåller engångsposter om totalt 14,9 mkr för sammanslagning av kontoren i Stockholm. Eliminering av denna engångspost ger en justerad ebitda om 4,3 (-9,1) mkr och en justerad ebitda-marginal på 3,4%. Ebit-resultatet hamnade på -26,9 (-9,4) mkr, men justerat för engångsposten i kvartalet -12 (-9,4) mkr. Det negativa ebit-resultatet påverkas främst av att goodwill skrivs av över 5 års tid eftersom bolaget ännu inte redovisar enligt IFRS. Övergången förväntas ske senast under 2024. Med tanke på de många förvärv som gjorts det senaste året blir det en betydande post och i kvartalet uppgick dessa avskrivningar till -14,4 mkr. Resultatet för det tredje kvartalet slutade totalt på -29,4 (-9,8) mkr.

Fyra nya förvärv under det tredje kvartalet

Bolaget genomförde under kvartalet fyra nya förvärv, EA Copy, GF Nät och Fiber, Kontorsutrustning i Kristinehamn och Attaxera IT. Totalt adderar dessa fyra förvärv cirka 74 mkr i ökad omsättning med en ebitda på cirka 16 mkr. Betalning sker dels kontant, dels med nyemitterade aktier i Qlosr Group. Total ersättning för de förvärven uppgår till 78,4 mkr med en eventuell ytterligare tilläggsköpeskilling om 17,6 mkr. Det motsvarar 4,8x respektive 5,9x ebitda. Genom förvärven stärker bolaget kompetensen kring nätverkstjänster och stärker sin närvaro i Uppsala, Uddevalla, Skövde och Kristinehamn. Klart positivt är att redan nu har tre av förvärven under oktober adderat nya prenumerationsavtal på 1,9 mkr, vilket innebär att bolagets modell för integration och framtagande av synergier från förvärv är framgångsrik. Under kvartalet introducerade bolaget även ett nytt nyckeltal (Avtalsvärde), som avser återstående avtalsintäkter beräknat från rapporteringsperiodens slut till kundavtalens slut. Per utgången av kvartalet uppgick avtalsvärdet till 312 mkr, vilket ger en signal på bolagets framtida intjäning och uppnåbara nettoomsättning.

Upprepar vår riktkurs på 7,20 kr

Trots att bolaget inte funnits på börsen så länge, har det lyckats levererar en kraftig tillväxt med lönsamhet. Bolaget är på god väg att uppnå målet om en omsättning på 500 mkr för 2022 och sedan vidare mot målet 1 miljard år 2024. Vi tycker fortsatt att bolaget är klart intressant och upprepar vår tidigare köprekommendation och riktkurs om 7,20 kronor baserat på vår prognos för 2023p.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-qlosr-group-hogre-tillvaxt-vantat-i-ett-forvarvdrivet-kvartal

Join for free to get the full story
News unlock banner