ReutersReuters

Analyst Group: Kommentar på Clines Scientifics inledda samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset avseende StemCART-projektet

Cline Scientific meddelade den 25:e november att de har inlett ett samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ortopedi, för insamling och testning av mänsklig knäbroskvävnad som en del av StemCART-projektet.

Läs Analyst Groups kommentar här

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.

Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Cline Scientific. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.

Join for free to get the full story
News unlock banner