ReutersReuters

Analysguiden: ANALYS Malmbergs Elektriska: Stark tredje kvartal bådar gott inför årsslutet

Malmbergs rapporterade ett överraskande bra resultat under tredje kvartalet. Analysguiden förväntar sig ett starkt avslut på året och höjer estimaten.

Lageruppbyggnad gav god tillväxt i kvartalet

Intäktsmässigt låg tredje kvartalet 2022 i linje med våra estimat (162 miljoner kronor mot väntade 160,3 miljoner kronor). Intäktstillväxten i kvartalet hamnade strax under 9 procent. Resultatmässigt överraskade bolaget kraftfullt på den positiva sidan och redovisade ett rörelseresultat för kvartalet på hela 16,3 miljoner kronor – motsvarande en resultatförbättring på 27 procent. Detta var en avsevärd förbättring jämfört med vår modesta prognos på 6,6 miljoner kronor. Vi konstaterar att den svenska marknaden, som är den största marknaden, återhämtade sig från det svaga resultatutfallet i andra kvartalet och redovisade en resultatförbättring i rörelseresultatet på hela 50 procent. I tider med leveransproblem tvingas många bolag att öka sina varulager för att säkerställa att produkter finns tillgängliga för kunderna. Detta påverkar i regel alltid kassaflödet negativt, vilket också var fallet även under tredje kvartalet. För Malmbergs har det höga varulagret dock resulterat i god tillväxt i både försäljning och resultat under tredje kvartalet och den fortsatt höga lagernivån säkerställer även produktutbudet under det sista kvartalet, vilket är bolagets starkaste kvartal. Bolagets balansräkning är fortfarande mycket stabilt och under tredje kvartalet 2022 redovisades en kassalikviditet på hela 94,5 procent samt en soliditet på 63,5 procent.

Positiv överraskning – vi justerar upp våra estimat

Vi hade inte räknat med den starka resultatutvecklingen i tredje kvartalet, vilket blev en positiv överraskning. Som en följd av utfallet under tredje kvartalet väljer vi att höja våra resultatestimat för sista kvartalet samt för de kommande två åren. För 2022p räknar vi nu med ett rörelseresultat på 43 miljoner kronor (tidigare 27 miljoner kronor). För 2023p och 2024p höjer vi våra estimat på rörelseresultatet med 9 procent respektive 15 procent.

Fortsatt tillväxt trots ett svagare 2022

Vi förväntar oss ett bra avslut på 2022 baserat på det faktum att bolaget har en mycket god lagersituation inför sista kvartalet. Orosmoln kring hushållens ekonomiska situation inför 2023 kvarstår men vi ser att Malmbergs står väl rustade i konkurrensen om kunderna. Även Malmbergs starka balansräkning sänker risken inför kommande räntehöjningar och torde därför ha mindre inverkan på bolaget jämfört många konkurrenter som har en hög belåningsgrad och därmed svårigheter att balansera sina lagernivåer och i denna jämförelse är Malmbergs en trygg investering. Som en konsekvens av våra uppjusterade resultatestimat på knappt 14 procent i genomsnitt under prognosperioden 2023-2024 justerar vi upp vår riktkurs med motsvarande. Vår riktkurs på ett års sikt blir då 60 kronor mot tidigare 55 kronor.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-malmbergs-elektriska-stark-tredje-kvartal-badar-gott-infor-arsslutet

Join for free to get the full story
News unlock banner