ReutersReuters

Penser Access: Nya finansiella mål - Beijer Group

Högre och tydligare mål

Inför kapitalmarknadsdagen 7 december har Beijer Group satt nya koncernmål. Den organiska tillväxten ska vara minst 10% och EBIT-marginalen ska vara över 15%. Målen bygger på de mål som sedan en tid har gällt för affärsenheterna (10% tillväxt och 15% EBIT-marginal) men innebär en höjning och att målen tydliggörs. I de nya koncernmålen tillkommer förvärvad tillväxt och affärsenheterna ska nu täcka koncerngemensamma kostnader vilket innebär att affärsenheterna måste ligga över 15% för att koncernmålet ska nås.

Räknar med en färdplan på kapitalmarknadsdagen

Beijer verkar på marknader med stark underliggande tillväxt och har visat att de kan växa snabbare än marknaden. Vi räknar med att få en djupdykning i tillväxtstrategierna för de olika segmenten och slutmarknaderna samt en färdplan för målen ska uppnås på kapitalmarknadsdagen. Då vi anser att marknaden har förbisett Beijers tillväxtpotential ser vi kapitalmarknadsdagen som viktig.

Fortsatt starkt momentum i närtid och blygsam värdering

Med rullande book-to-bill på 1,27x ser vi fortsatt gott momentum. I takt med att komponentbristen fortsätter att lätta kommer orderboken faktureras ut och marginalerna kommer fortsätta expandera. Vi såg exempel på detta i Q3 då båda affärsenheterna var nära sina marginalmål på 15%. Värderingen är fortsatt blygsam.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 28-11-2022 kl. 09:32: https://docs.penser.se/a/3348/Bele221128.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Join for free to get the full story
News unlock banner