ReutersReuters

Analyst Group: Aktieanalys på Alltainer - Bra vind i seglet

Alltainer AB (”Alltainer” eller ”Bolaget”) ökade försäljningen kraftigt under perioden juli-september, närmare bestämt med +1 800 % mot jämförbar period förra året, motsvarande en omsättning om 7,7 MSEK. Detta är dessutom i nära nivå med den totala försäljningen under de föregående tolv månaderna om 7,8 MSEK. Under kvartalet bevisade verkligen Alltainer styrkan i affärsmodellen och dess skalbarhet, med ett EBITDA-resultat om 1,5 MSEK, motsvarande en marginal om 19 %. Vi upplever att Bolaget har ett bra momentum och utifrån estimerat rörelseresultat, tillämpad målmultipel och diskonteringsränta, ser vi ett nuvärde per aktie om 7,9 kr (7,4) i ett Base scenario.

Läs fullständig aktieanalys här

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.

Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Alltainer. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

Join for free to get the full story
News unlock banner