ReutersReuters

Penser Access: Går från klarhet till klarhet - SaveLend

Q3 i korthet

SaveLend redovisade en omsättning på 40,7 mkr (23,6) för Q3’22, vilket indikerar en tillväxt om 72% totalt, varav 25% organiskt. Justerad EBITDA vände under kvartalet till vinst på 1,2 mkr (-0,1), vilket var tidigare än vad vi hade räknat med. Marginalförbättringen drevs av en stabil bruttomarginal om 86% samt den höga intäktsökningen. Under kvartalet förmedlade SaveLend sitt hittills största lån på 60 mkr, vilket bidrog till både omsättning och marginalen.

Plattformarnas utveckling

SaveLend passerade under perioden milstolpen 1 mdkr i AUM på sparplattformen. Jämfört med föregående år ökade kapitalet på plattformen med 142% och jämfört med föregående kvartal med 14%. Tillväxten drivs av tidigare nämnda förmedling, att den tyska kreditspecialisten nordIX har börjat investera via plattformen samt att det tillkom 2 380 nya sparare. Det tredje kvartalet är det säsongsmässigt svagaste för faktureringsplattformen Billecta, men detta till trots ökade fakturatransaktionerna till ca. 1,1 m (0,9) och intäkten per faktura steg till 7,8 kr (6,4). Billecta anslöt 49 nya BRF:er och fastighetsbolag. Dessa kunder är fördelaktiga då de ofta skickar hyresfakturor månadsvis, vilket ger ett jämnare faktureringsflöde.

Estimatförändringar

Kvartalet var starkare än våra förväntningar och vi ser på 2022 som ett år av investeringar för att bygga en än mer solid grund att växa från. Under slutet av 2022 kommer SaveLend att utöka sitt erbjudande på sparplattformen samtidigt som faktureringsplattformen kommer att kunna fortsätta att uppvisa hög tillväxt, vilket driver upp marginalerna. Utförligare resonemang följer nedan. Till följd av dessa förändringar höjer vi vårt motiverade värde till 14,0–14,1 kr per aktie från tidigare 11,0–11,4 kr.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 29-11-2022 kl. 07:23: https://docs.penser.se/a/3350/SaveLend_Q3_G_r_fr_n_klarhet_till_klarhet.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Join for free to get the full story
News unlock banner