ReutersReuters

Penser Access: Vi betraktar numera ALM Equity som ett investmentbolag - ALM Equity

Bolagsbyggare nischad mot bostadsfastigheter

För att ge en mer rättvisande bild, har vi valt att övergå till att analysera ALM Equity som ett investmentbolag snarare än ett bostadsutvecklingsbolag. Detta mot bakgrund av de senaste strukturaffärerna som bolaget har genomfört, bland annat bildandet av bostadsförvaltningsbolaget Klövern, tillsammans med Corem och investeringen i bostadsutvecklaren Aros Bostad. Andra innehav i portföljen utgörs av 44% av Svenska Nyttobostäder (noterat), 100% av ALM Småa Bostad (onoterat), 80% av 2xA Entreprenad och 80% av Bomodul (onoterat), samt 50% av YourBlock (onoterat). Vi bedömer att bolaget har byggt upp en solid grund och är väl positionerat för att fortsätta synliggöra värdet i alla led av fastighetsutveckling.

Fokus på substansvärde (NAV)

I värderingsmetoden analyseras de enskilda innehaven per affärsområde, där fokus ligger på substansvärdet (NAV) och dess tillväxt. Vi anser att det ger bättre inblick i bolagets tillväxtmöjligheter och dess sätt att synliggöra värden framöver. ALM Equity har rapporterat NAV per aktie sedan Q1’21 och uppgick då till 869 kr. För Q3’22 uppgick NAV per aktie till 810 kr per aktie, motsvarande en nedgång om cirka 15% jämfört med föregående kvartal. Minskningen var främst driven av en nedvärdering av innehavet i Svenska Nyttobostäder. Notera att bolagets rapporterade NAV ej inkluderar affären med Aros Bostad. Vi har estimerat ett NAV för innehavet i Aros till 51 kr per stamaktie för Q4’22.

Handlas med ~35% rabatt mot rapporterat NAV per aktie

För närvarande handlas bolaget med en rabatt om 35% mot rapporterat justerat NAV. Rabatten kan förklaras med rådande turbulens på fastighetsmarknaden och i synnerhet på bostadsmarknaden. Sammantaget ser vi ett nytt motiverat värde om 670 – 740 kr per aktie jämfört med tidigare 1 070 – 1 090 kr per aktie.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 29-11-2022 kl. 08:31: https://docs.penser.se/a/3351/ALM_Q3_2022_20221128.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Join for free to get the full story
News unlock banner