ReutersReuters

Analysguiden: ANALYS Tethys Oil: Spännande 2023

Oljebolaget levererar en produktion i linje med förväntan. Analysguiden behåller det motiverade värde och ser framemot ett intressant 2023.

Produktion i linje med föregående kvartals guidning

Tethys Oil levererar en produktionsprognos som i princip ligger i linje med tidigare kommunicerat 10 000 fat per dag jämfört med 10 200 fat per dag. Fortsatta flaskhalsar hos bland annat leverantörer gör att det nödvändiga underhållsarbetet tar något längre tid än förväntat. Bolaget startade upp den nya riggen under september och har nu fyra stycken i drift med plan att borra 11 nya brunnar i Block 3&4 under fjärde kvartalet. Samtidigt arbetar man på att reducera flaskhalsar för att ta hand om oljan på ytan som till exempel vattenhantering och fler ledningar. Detta skall möjliggöra produktion från fler brunnar samt brunnar med högt vatteninnehåll.

Prospektering i Central Area i Block 56 under 2023

Al Jumd-2 i Block 56 kommer sättas i ett långsiktigt produktionstest tillsammans med Al-Jumd-3 och Al Jumd-4. De tre brunnarna täcker huvuddelen av Al-Jumd-fyndet. Initial produktionstakt från de tre brunnarna beräknas uppgå till ca 800 fat per dag och testet kommer ge data om storlek och produktionsvolymer för fältet. Dessa volymer är ej medräknade i bolagets produktionsprognos om 10 000 fat per dag. Testet förväntas starta innan årsskiftet och pågå i upp till 6 månader.

I det mycket intressanta området, ”Central Area”, i Block 56 håller man på att avsluta tolkningen av den nyligen skjutna 3D-seismiken och resultat kommer under början av 2023. Initiala bedömningar ger vid handen att oriskade resurser kan uppgå till ca 50 mmboe brutto. Tethys Oil planerar att kunna borra ett flertal prospekteringsbrunnar under 2023.

Lågt värderad prospektering och reserver

Vi behåller vårt motiverade värde som idag uppgår till 90 kr per aktie, då vi ser ett intressant 2023 framför oss med stabiliserad till något ökad produktion i Block 3&4. Samtidigt kommer mycket intressant prospektering att genomföra i Block 56 med ett flertal brunnar i ”Central Area”. Uppskattningarna är att Block 56 kan innehålla >50 mmboe brutto (Central Area 50 mmboe + Al Jumd) vilket skulle indikera ett ej riskjusterat värde på ca 40 kr per aktie. Stabiliteten i oljepriset ger också stöd för värderingen. Vi har ett långsiktigt oljeprisantagande om USD 80/fat vilket med dagens prisläge om ca USD 100/fat får ses som konservativt.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-tethys-oil-spannande-2023

Join for free to get the full story
News unlock banner