ReutersReuters

Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – tredje kvartalet 2022

Samtliga systemviktiga banker och andra institut uppfyllde vid utgången av det tredje kvartalet sina krav på kapitalbas och kvalificerad skuld, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens kvartalsrapport som publiceras i dag.

MREL-kraven fasas in fram till den 1 januari 2024. För att möjliggöra en uppbyggnad av MREL, inklusive efterställningskrav, har Riksgälden beslutat om målnivåer som ska gälla från och med den 1 januari 2022.

Samtliga systemviktiga institut levde vid utgången av det tredje kvartalet 2022 upp till de ställda kraven. Det innebär att instituten uppfyllde målnivån för det riskbaserade och icke-riskbaserade MREL-kravet.

Samtliga institut hade också en tillräcklig mängd kapitalbas och efterställda skulder för att uppfylla målnivåerna för efterställningskravet.

Per den 30 september 2022 hade de systemviktiga instituten emitterat 181 miljarder efterställda skulder. För att uppfylla de efterställningskrav som gäller från och med den 1 januari 2024 behöver de emittera ytterligare 14 miljarder efterställda skulder.

Riksgälden fattar årliga beslut om MREL. Ytterligare information om MREL-kraven och tillämpningen för de svenska instituten finns i Riksgäldens MREL-policy och på Riksgäldens webbplats.

Rapporten ”Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) – Uppfyllnad kvartal 3, 2022” finns bifogad nedan.

Logga in eller skapa ditt för alltid gratiskonto för att läsa dessa nyheter