ReutersReuters

Penser Access: Ett steg in i Japan - Calliditas Therapeutics

Licensavtal i Japan

Calliditas meddelade under gårdagen att de tecknat ett licensavtal med Viatris för att kommersialisera Nefecon på den japanska marknaden. Calliditas får USD 20 m i kontantbetalning och potentiellt ytterligare USD 80 m i framtida milstolpebetalningar. Dessutom kommer bolaget att erhålla en 10–20 procentig royaltysats på försäljningen av Nefecon i Japan.

IgAN i Japan

Vi estimerar incidensen av IgAN i Japan till drygt 5 000 patienter årligen och den existerande prevalensen till 150 000 – 200 000 patienter (ungefär i linje med Europa). Enligt våra efterforskningar tenderar läkemedelspriser i Japan generellt att vara i linje med europeiska priser (eller något lägre) och vi bedömer därmed att Japan utgör en ungefär lika stor marknadspotential som Europa.

Nytt motiverat värde

Vi värderar licensavtalet med Viatris till cirka 15 kronor per aktie. Detta faktorerar in en toppförsäljning kring USD 150 m och en riskjustering på 90%. Vi bedömer att någon form av bryggstudie kommer behöva genomföras innan en regulatorisk ansökan kan skickas in och antar en lansering av Nefecon i Japan tidigt 2026. Vårt nya motiverade värde är 300–310 kronor per aktie (290–300).

Vi ser vidare ett positivt signalvärde i att Viatris väljer att ingå avtalet innan data från del B i fas III-studien har presenterats (est. H1 2023), vilket i vår värld indikerar att de är konfidenta i ett positivt utfall.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 14-12-2022 kl. 09:00: https://docs.penser.se/a/3377/CALTX20221214.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Logga in eller skapa ditt för alltid gratiskonto för att läsa dessa nyheter