ReutersReuters

Analysguiden: Kommentar Devyser: Ingår högintressant avtal

Devyser har aviserat att de ingått ett exklusivt samarbetsavtal med Thermo Fischer Scientific. Analysguiden ser flertalet viktiga fördelar som samarbetet medför.

Exklusivt avtal med Thermo Fischer ScientificDen 24 april aviserade Devyser ett exklusivt samarbete med Thermo Fisher Scientific, en amerikansk leverantör av bland annat labbutrustning, mjukvara och reagens till laboratorier världen runt. Under 2022 omsatte life science-jätten ~45 USDbn. Avtalet innebär att Thermo Fisher erhåller ensamrätt kring försäljning av Devysers posttransplantationsprodukter i Nordamerika samt Europa. Under varumärket ”One lambda” erbjuder Thermo Fisher ett stort antal transplantationsprodukter som främst härrörs till pretransplantation (före transplantation). Devysers två produkter, Devyser Chimerism NGS och Devyser Accept cfDNA, avser uppföljning efter stamcells- respektive njurtransplantation och utgör ett vasst komplement. Devyser behåller rätten att sälja sina posttransplantationsprodukter i USA via sitt CLIA-labb som ska vara driftklart sent Q2-23. Thermo Fisher kommer sälja testkiten till labben som själva utför testerna. Ett möjligt scenario framåt är att i stället nyttja Devysers testservice. Devyser tillverkar produkterna och uppskalning av produktion har inletts.

Avtalet öppnar dörrar till stor och växande marknadDen globala marknaden för transplantationsdiagnostik är stor. Enligt Markets and Markets uppgick den till 4,4 USDbn 2022 och förväntas växa med en CAGR om 7,4% till 2028. Viktiga drivkrafter är en åldrande befolkning och att antalet organtransplantationer ökat kraftigt. Tillväxttakten skiljer sig dock markant mellan segment. Tester baserade på NGS-teknik inom stamcells- och njurtransplantation har växt med en CAGR om 31 respektive 21%, där Devysers två transplantationsprodukter innefattas. Idag levererar Thermo Fisher till 80% av alla ”HLA-labb” globalt, alltså laboratorier som bland annat erbjuder tester kring transplantationer inom stamceller- och solida organ (ex. njure & hjärta). Under 2022 stod Devysers Chimerism-produkt ensamt för 8% av försäljningen men växte med över 100%. Utvecklingen framåt blir intressant då spridningspotentialen är stor och ledningens förhoppning om att segmentet är Devysers största inom några år.

Flera långsiktiga fördelar sprunget ur avtaletThermo Fisher är ett välrenommerat bolag med etablerade försäljningskanaler globalt, nära kontakt med KOLs och resurser för att snabbt och effektivt rulla ut Devysers produkter, vilka kommer att säljas under ett kombinerat varumärke. Det i sin tur spiller över på Devyser i form av ökad varumärkeskännedom och produktvalidering. Analysguiden ser det även som en möjlighet att Devyser och Thermo Fisher i framtiden kan erbjuda ”paketlösningar” för att täcka testkit både före och efter transplantation. Det är inte heller orimligt att aktörer i upphandlingsprocesser kan se fördelar som enkelhet i att göra affärer med en i stället för flera spelare. Givet diverse organisatoriska förberedelser för Thermo Fischer (ex. utbildning av säljare) bedömer vi det som troligt med försäljningsstart under Q3-23. Analysguiden är klart imponerade av avtalet och återkommer med en uppdatering efter Q1-rapporten som presenteras den 9 maj.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/kommentar-devyser-ingar-hogintressant-avtal

Logga in eller skapa ditt för alltid gratiskonto för att läsa dessa nyheter