ReutersReuters

Enersize tecknar avtal med CTRL Systems för marknaderna USA och Mexico

Enersize Advanced Research AB har nu tecknat ett avtal med CTRL Systems Inc. Samarbetet har pågått en tid och i höstas meddelades att ett LOI hade tecknats som nu omvandlat till ett konkret avtal.

CTRL Systems har kunder som exempelvis NASA, Ford, Volvo och Amazon m.fl. och avser använda Enersizes lösning, Compressed Air Services, för att tillhandahålla energioptimering av industriell tryckluft till den nord- och centralamerikanska marknaden.

CTRL Systems har identifierat att det finns en stor marknadspotential inom energioptimering av industriell tryckluft som en naturlig del av de amerikanska företagens ökade fokus på hållbarhet och energieffektivisering. CTRL Systems är redan etablerade inom tryckluftsoptimering, i sin roll som leverantör av avancerade sensorer och instrument för datainsamling och analys av bland annat tryckluft. CTRL Systems kommer nu att introducera de nya tjänsterna som möjliggörs av Enersize lösning i Amerika som är mer beroende av tryckluft än ex.vis. Europa.

  • Enligt U.S. Department of Energy kan optimering av ett tryckluftssystem leda till energibesparingar på upp till 30 %.
  • Compressed Air Challenge, ett partnerskap mellan industrin och det amerikanska energidepartementet, uppskattar att den genomsnittliga industriella anläggningen kan spara upp till 20 % på energikostnaderna genom att optimera sitt tryckluftssystem.
  • En studie av Lawrence Berkeley National Laboratory visade att implementering av energieffektiv utrustning och kontroller i tryckluftssystem kan leda till energibesparingar på upp till 50 %.
  • Enligt U.S. Environmental Protection Agency kan en förbättring av effektiviteten hos tryckluftssystem också resultera i betydande minskningar av växthusgasutsläppen.

Avtalet anger formerna för samarbetet mellan företagen och definierar partner- och prismodellen. Det är CTRL Systems och Enersize avsikt att leverera förstklassig service och helhetslösningar för energioptimering av industriell tryckluft till sina kunder. Enersize kommer att utbilda och certifiera CTRL Systems för kvalitetssäkring av tjänsterna.

CTRL Systems kommer fullt ut att representera Enersize på den nordamerikanska marknaden och kommer även att utveckla Mexiko, där CTRL Systems redan har verksamhet, som en sekundär marknad. Samarbetet kommer att förnyas årligen baserat på att överenskomna mål uppnås.

“In response to the industry's increasing interest in energy efficiency and sustainability, CTRL Systems' new strategy is to provide the best solutions for energy optimization of industrial compressed air. We initiated the partnership process with Enersize because we saw their compressed air expertise, cloud-based software portfolio and certification program as unique in the market. Enersize solutions complement our portfolio in a fantastic way and will accelerate our sales. Our shared vision is an important step in building a strong and fruitful partnership with Enersize”, säger Benjamin Fried, Vice President of Sales & Marketing på CTRL Systems.

“CTRL Systems är ett högt respekterat namn i branschen som leverantör av avancerade instrument för datafångst i exempelvis tryckluftsmiljöer. CTRL Systems valdes ut att leverera läckagedetekteringsteknik till NASA och internationella rymdstationen och tillsammans kommer vi att kunna leverera avancerade lösningar för energioptimering av industriell tryckluft. Genom detta kommer vi kunna hjälpa fler kunder att sänka sin energiförbrukning och minska koldioxidavtrycket samtidigt som de förbättrar sitt resultat. Avtalet är ett viktigt steg för Enersize expansion in på den viktiga amerikanska marknaden och jag ser fram emot att över tid se många framgångsrika affärer genom detta samarbete”, säger Johan Olsson, VD, Enersize

För mer information:

Johan Olsson Benjamin Fried

Enersize CTRL Systems

Logga in eller skapa ditt för alltid gratiskonto för att läsa dessa nyheter