ReutersReuters

Penser Future: Miljardaffär inom NHL-området - Elicera Therapeutics

Licensavtal mellan CBMG och Janssen för två CAR T-terapier

Under gårdagen annonserades det att Cellular Biomedicine Group Inc. (CBMG) har ingått ett globalt samarbets- och licensavtal med Janssen Biotech för utveckling och kommersialisering av C-CAR039 och C-CAR066, två CAR T-terapier för behandling av non-Hodgkin lymfom (NHL). FDA har beviljat C-CAR039 Fast Track and Regenerative Medicine Advanced Therapy (RMAT) klassificering för återfallande/terapiresistent inom diffust stort B-cellslymfom (r/r DLBCL). Enligt villkoren i avtalet kommer Janssen att få en exklusiv licens att utveckla och kommersialisera C-CAR039 och C-CAR066, Kina exkluderas ur avtalet. CBMG kommer att erhålla en engångsbetalning på 245 miljoner USD och milstolpesbetalningar samt royalties i kommersialiseringsfas, vilka inte offentliggörs i det pressmeddelandet.

En fas Ib-studie i USA som utvärderar C-CAR039 vid behandling av patienter med r/r DLBCL pågår. När det gäller C-CAR066 är en fas Ib-studie planerad på patienter med r/r DLBCL och den förväntas påbörjas under andra halvan av 2023. Både C-CAR039 och C-CAR066 har redan visat lovande kliniska resultat i fas I-studier på patienter med r/r non-Hodgkins lymfom i Kina.

Betydelsen av avtalet för Elicera

Avtalet har en tydlig relevans för Elicera. För det första omfattar det samma område som för den egna iTANK-förstärkta CAR T-cellterapin (ELC-301) inom B-cellslymfom. För det andra rör det sig om samma måltavlor – ELC-301 är riktad mot målstrukturen CD20. För CMBG och de två CAR T-cellterapierna i avtalet är måltavlorna CD19 och CD20 för C-CAR039 och enbart CD20 när det gäller C-CAR066. Vidare rör det sig om projekt som är i tidiga utvecklingsstadium – kliniska fas I-studier.

Detta avtal styrker vår tes om att intresset från större läkemedelsbolag inom immunonkologi är stort, i synnerhet för projekt i tidigt utvecklingsstadium, och framför allt är det ett tecken på att nya CAR T-cellterapier är särskilt intressanta. Det totala avtalsvärdet är inte annonserat, men engångsersättningen ligger över genomsnittet i tidigare genomförda affärer.

Läs den fullständiga uppdateringen, publicerad 03-05-2023 kl. 12:28: https://docs.penser.se/a/3693/ELIC20230503.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://future.penser.se/

Logga in eller skapa ditt för alltid gratiskonto för att läsa dessa nyheter