ReutersReuters

Penser Access: Imponerande avtal - Corline Biomedical

Framsteg med Imperative Care

Corline meddelade under torsdagen att de ingått ett avtal med Imperative Care avseende licensrättigheter till bolagets ytbeläggningsteknologi (CHS). Avtalet har potential att generera 150 mkr till Corline årligen inom ett antal år. Det här är betydligt mer än de 35 mkr som tidigare estimerats inom ramen för samarbetet. Totalt beräknas detta avtal i sin helhet bidra med intäkter om >1mdkr, varav drygt 20 mkr förväntas bokas under 2023. Avtalet är mycket positivt för Corline och ett kvitto på den goda erfarenhet Imperative Care haft med CHS.

Vi värderar avtalet till 18kr/aktie

Vi värderar avtalet med Imperative Care till 380 mkr, motsvarande cirka 18 kr/aktie. Efter en framgångsrik utvecklingsfas och lanseringsfas för produkten (riskjust. 90%) gör vi ett antagande om att den årliga potentialen om 150 mkr uppnås under 2029 och att EBIT-marginalen på affären kommer att vara omkring 60%.

Endast detta avtal utgör i vår modell ett högre värde än Corlines nuvarande börsvärde och vi anser att aktiemarknaden misslyckas med att diskontera den fulla potentialen i bolaget. Vi bedömer att investerare kan behöva se att avtalen översätter till högre försäljningssiffror innan aktien kan ta fart på riktigt. För den långsiktige investeraren ser vi nuvarande nivå som ett fint tillfälle att ta position i aktien.

Höjer motiverat värde

Vi väljer att hålla våra estimat under 2023–2025 rätt konstanta då vi fortsatt har låg visibilitet i vad övriga avtal kan leverera i intäkter under dessa år. Däremot anser vi att risken i våra estimat, i och med Imperative-avtalet, har sjunkit väsentligt. Vi har även valt att flytta fram tidslinjen för avtalen med Kardium och kund#3 då vi bedömer att vår tidigare tidslinje kan varit lite i det aggressivaste laget. Vårt nya motiverade värde är 38–40 kronor (31–33) per aktie och reflekterar framför allt den högre estimerade potentialen för avtalet med Imperative Care.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 05-05-2023 kl. 09:02: https://docs.penser.se/a/3709/CLBIO20230505.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Logga in eller skapa ditt för alltid gratiskonto för att läsa dessa nyheter