RodrigoKazuma

RK's Framework 01 - Auto Color Gradient

RodrigoKazuma Uppdaterad   
This started as a personal arrays study, but after a few tests I decided to made a framework to get my own scripts simplest, lighter and faster.
And now I'm sharing with you guys.

Is very simple to use:
  • Copy evething inside "RK's Auto Color Gradient Framework" block;
  • Paste anywhere before the plotting;
  • Declare the color variable name calling the function "f_autocolor(___, ___)" with the source you gonna plot and the size of the scale do you want to use to compare the data.


Feel free to use.

Hope brings some profits for you guys!!
Versionsinformation:
Version 1.1 notes:

  • Put the script link on the code;
  • Now the choice of the theme is outside the function;
  • I deleted the reverse input and put the explanation to how reverse the scale;
  • And I wrote a simple text to help if anyone wants to add their own color scale gradient.


To change the direction of the gradient scale, just invert the math sign of the source with a simple (-).
Versionsinformation:
█ PATCH NOTES: Version 1.2


  • Better Instructions Comments;
  • More themes;
  • Adding new Gradient Scales is easier;


█ HOW TO USE THIS FRAMEWORK:

1 — Copy evething inside "RK's Auto Color Gradient Framework" block;
2 — Paste anywhere before the plotting;
3 — Declare the color variable name calling the function f_autocolor(series, scale_length, theme_number)

ARGUMENTS:
series (series) → Series of values (source) to process.
scale_length (integer) → Number of bars to measure the highest and lowest values
theme_number (integer) → Number of the theme

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?