azimuthdynamics

Developing Range v1.0

Developing Range v1.0
----------------------------
Azimuth Dynamics

Scalping tool for help finding potentially high probability reactive levels. I suggest using on a 5min chart.

GRAY BAND: yesterday's High-Low range
BLUE BAND: today's Developing Range. Mean of today's High-Low range so far and yesterday's High-Low range, this is calculated for each of today's bars
THIN BLUE LINE: the mean of today's range median and yesterday's range median.

Note: we do not use the DAILY bar via 'security()' to obtain today's high and low. This would essentially be forward looking, instead we use iteration to check from the current bar back to midnight, bar by bar. This then allows a developing range to be established as the day prints new highs and lows.

Inspired by volatility trading textbook.


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?