Electrified

Previous Days High & Low

Electrified Premium Uppdaterad   
Renders the high and low values from previous days.
Useful alert conditions are provided: "Less than low" and "Greater than high".

Configuration:
  • The number of days is configurable with a default of 1.
  • The source of the high and low values.
  • Use the close value instead of high and low values. Default is false.

The example above uses 2 days to demonstrate an exit strategy.
Release Notes: Added "Higher Low" and "Lower High" alerts.
Release Notes: Added lines for future: During session, uses current day's high and low and eliminates the first day in the calculation to predict what the high and low will be. When the session has finished, displays the current values as how they will be plotted in the next session.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?