OasisTrading

Halfback + One-Time-Framing Bars

This indicator is designed to be used with Market Profile / Volume Profile trading techniques on a 30min chart.

The halfback of a candle is the mid point between the high and the low of the candle. A halfback trade can be taken once price retraces into this point as support/resistance using the prevailing trend as your trade direction.

One-Time-Framing is a fancy term for trending in one direction. One-Time-Framing happens when a candle breaks the previous candle's high without testing the low or when a candle breaks the low of the previous candle without testing the high. This indicates that the trend is one directional and opposing pressure is very weak. Taking trades in the opposing direction of multiple OTF bars is typically a bad trade setup.

Halfback and OTF setups are typically used on a 30min timeframe combined with Market or Volume Profile , but you can experiment with these setups on any timeframe if you wish.

I hope you all enjoy this indicator, comment below if you have any questions.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?