BaroVirtual-Ltd

Volatility Ratio

This indicator reflects the volatility ratio by generating signals to buy or sell volatility .

HOW TO INTERPRET:

- The analysis on this indicator is built by ourself drawing upward or downward trend lines .
- If the indicator plot line has broken the uptrend line down, then you need to buy volatility and sell S&P 500 .
- If the indicator plot line has broken the downtrend line up, then you need to sell volatility and buy S&P 500 .
- The indicator is suitable for short-term, mid-term and long-term trading.

ATTENTION:

- ALWAYS USE IN ADDITION TO TECHNICAL ANALYSIS!
- ALWAYS COMPLY WITH RISK-MANAGEMENT AND MONEY-MANAGEMENT!

Kind regards, Baro Virtual!

Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta BaroVirtual-Ltd för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView does not suggest paying for a script and using it unless you 100% trust its author and understand how the script works. In many cases you can find a good open-source alternative for free in our Community Scripts.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.

Författarens instruktioner

Författaren till detta skript kan inte längre ge åtkomst till det. Begär inte åtkomst.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.