Cregg

Daily Close and 5/10 Robinhood Targets

This script is super simple, just outputs a daily close line and also 5/10% targets higher and lower based on that price.

The reason I made this is somewhat simple which is what, ive noticed (havent statistically backtested) but many popular "robinhood stocks" when they run they tend to almost always tag 5 or 10% up or down.

The theory is something to do with the fact that robinhood alerts at those price levels, so when something like a BYND or RUN or TSLA or (pick a popular stock that runs) it tends to at least tap those levels. I rarely see it go up lets say, 4.33% and then turn around, typically it will at least wick if not pass 5% so using these might POSSIBLY be a level of alpha.

Use it for your own backtests though with something better.


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?