Chonky_

Chonky Floating R:R

Chonky_ Uppdaterad   
Visualize the floating R:R of an active position.
Input the stop loss and target to return live R:R
Release Notes: Added rounding feature to user's choice of decimal places

Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?