vdubus

vdub Atlas

vdub Atlas , Multiple strategy combined indicator
ichmoku,
inside bollinger bands ,
Multiple ma's,
Strength indicator MA's
Hull ma,
vdub binaryPro,
Session background colours.
Switch out any indicator you don't want.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//Script editor vdubus
// (set variables as required Upper & Lower) Switch out any of the indicators you don't want.
study(title="vdubs Atlas ", shorttitle="vdubs Atlas", overlay=true)

conversionPeriods = input(34, minval=1),
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1),
displacement = input(26, minval=1)

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(conversionLine, color=blue,linewidth=2, style=circles, title="Mid line resistance levels")
plot(baseLine, color=red, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement, color=green, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,
    title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red,
    title="Lead 2")
fill(p1, p2)
//===============================Pivot channel==========================
length1 = input(20, minval=1, title="Upper Channel")
length2 = input(20, minval=1, title="Lower Channel")

upper = highest(length1)
lower = lowest(length2)
basis = avg(upper, lower)

l = plot(lower, style=circles, linewidth=2, color=fuchsia, title="lower")
u = plot(upper, style=circles, linewidth=2, color=fuchsia, title="upper")
//======================================================================

//-----------------Built in BB20-------------------------------------------
bb1_src = close
bb1_l = input(20, minval=1), bb1_mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=400)
bb1_dev = bb1_mult * stdev(bb1_src, bb1_l)
bb1_upper = basis + bb1_dev
bb1_lower = basis - bb1_dev
bb1_p1 = plot(bb1_upper, color=blue)
bb1_p2 = plot(bb1_lower, color=blue)
fill(bb1_p1, bb1_p2, transp=95)
//-----------------Built in BB50 -----------------------------------------
//bb2_src = close
//bb2_l = input(50, minval=1), bb2_mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=400)
//bb2_dev = bb2_mult * stdev(bb2_src, bb2_l)
//bb2_upper = basis + bb2_dev
//bb2_lower = basis - bb2_dev
//bb2_p1 = plot(bb2_upper, color=blue)
//bb2_p2 = plot(bb2_lower, color=blue)
//fill(bb2_p1, bb2_p2, transp=90)

//======================================================================
//-----------------Built in MA 55-----------------------------------------
m1_src = close
m1_p = input(55, title="MA1 Period:")

plot(sma(m1_src, m1_p), color=red, linewidth=2, title="MA1")

//-----------------Built in MA 144-----------------------------------------
m2_src = close
m2_p = input(144, title="MA2 Period:")

plot(sma(m2_src, m2_p), color=blue, linewidth=1, title="MA2")

//-----------------Built in MA 233-----------------------------------------
m3_src = close
m3_p = input(233, title="MA3 Period:")

plot(sma(m3_src, m3_p), color=maroon, linewidth=1, title="MA3")

//--------------------Strength indicators MA------------------
m4_src = close
m4_p = input(5, title="Strength indicator MA4:")

plot(sma(m4_src, m4_p), color=red, linewidth=3, title="Strength indicator MA4")

m5_src = close
m5_p = input(8, title="Strength indicator MA5:")

plot(sma(m5_src, m5_p), color=blue, linewidth=3, title="Strength indicator MA5")


//========================bgcolor=================================

timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
premarket = #0050FF
regular = #0000FF
postmarket = #5000FF
notrading = na
sessioncolor = timeinrange("30", "0400-0930") ? premarket : timeinrange("30", "0930-1600") ? regular : timeinrange("30", "1600-2000") ? postmarket : notrading
bgcolor(sessioncolor, transp=95)

//=============Hull MA==============================

source = close, length = input(9, minval=1)
hullma = wma(2*wma(source, length/2)-wma(source, length), round(sqrt(length)))
plot(hullma)

//============================================================================