KivancOzbilgic

Quantitative Qualitative Estimation QQE


The QQE indicator is a momentum based indicator to determine trend and sideways.

The Qualitative Quantitative Estimation (QQE) indicator works like a smoother version of the popular Relative Strength Index (RSI) indicator. QQE expands on RSI by adding two volatility based trailing stop lines. These trailing stop lines are composed of a fast and a slow moving Average True Range (ATR). These ATR lines are smoothed making this indicator less susceptible to short term volatility.

The most common method of using QQE is to look for crosses of the fast and slow moving trailing stop lines during periods when the QQE line reflects overbought or oversold conditions

Qualitative Quantitative Estimation made up of a smoothed Relative Strength Index (RSI) indicator plus fast and slow volatility-based trailing levels.

Qualitative Quantitative Estimation can be used in two directions:

1.Determine the trend, i.e. if the line is above the 50 level, the trend is ascending, if below - descending;
2.Search for signals at the moment of crossing of the QQE FAST (maroon) and QQE SLOW (blue) lines.


The QQE itself is generally considered to indicate an up-trend ifQQE FAST is above QQE SLOW, and a down-trend if below QQE SLOW.
Often a middle-range between 40 and 60 is set and if the indicator is in that range, then the market is considered to be tracking sideways, or in no trend.


You will need to set only one parameter – “SF” "RSI SMoothing Factor", an analogue of the period in RSI.
By the way, judging from the open source information, the algorithm used the standard strength index with a period of 14 for calculations.


Various signals can be created from the indicator such as:
-Buy when QQE FAST crosses above QQE SLOW below 50 level or just buy when QQE lines crosses above 50 level.
-Sell when QQE FAST crosses below QQE SLOW above 50 level or just sell when QQE lines crosses below 50 level.


WARNING: QQE IS A RSI BASED INDICATOR SO THAT IT CAN TRIGGER FALSE SIGNALS DURING DIVERGENCES!

Kıvanç Özbilgiç

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?