wbburgin

RSI Pacing

wbburgin Uppdaterad   
The RSI Pacing indicator compares the movement of the RSI directly with the movement of the asset to help identify divergences.

Bullish Divergences

  • The RSI is increasing at a greater rate than the pace of the asset.
  • The RSI is decreasing at a lesser rate than the pace of the asset.

Bearish Divergences

  • The RSI is decreasing at a greater rate than the pace of the asset.
  • The RSI is increasing at a lesser rate than the pace of the asset.

Warning: Does not yet work on higher timeframes yet. Working on getting the pace normalized to the RSI's bounds.
Release Notes: Adjusted pace calculation to be relevant in all timeframes.
Release Notes: Adjustments to interface
Release Notes: Adjusted defval for lookback to make indicator less sensitive to abrupt fluctations.
Release Notes: Separated PaceMA from RSIMA
Release Notes: Updated Overbought/Oversold lines to be consistent with normalized RSI bounds.
Release Notes: Added visual that shows the difference between the RSI and the pace.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?