cryptonnnite

Forex Lot Size Calculator

cryptonnnite Pro Uppdaterad   
To use indicator you need to provide enter and stop prices(you can drag these lines also). Also you able to set your Account Size in USD, Risk in % and Commission you pay your broker per lot.
Indicator calculates all this information and provides you with Lot Size(with commission) you need to open a position and target prices for 2R and 3R(also includes commission).
Feel free to comment and request new features.
Release Notes: Add 1R line
Release Notes: fix rounding entry and stop prices
Release Notes: RELEASE NOTES

Now you can:
  • set a custom target price and see how much $ profit you get
  • change profit target size (by default 3R, min: 1R, max: 10R)
  • toggle visibility of profit target lines
  • turn off all profit target lines except the last one.
  • change table border color
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?