Cazimiro

MTF RSI & STOCH Strategy by kzi

This script is a teaml job with Indicator-Johns.
First he used my script, then i transform his code.
The origine:

The first transformation:
https://www.tradingview.com/u/Indicator-...

Funny moment together, thanks for that. :)

This sharing is an indicator where you can see the average of different time frames.

The RSI is the blue line
The Stock is the yellow line

You can manage the timeframe in the parameters.

The strategy is to take position when the two lines get overbought or oversold and close when the stoch and RSI goes to the middle.


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?