cheatcountry

Ehlers Adaptive Commodity Channel Index V1 [CC]

cheatcountry Premium Uppdaterad   
The Adaptive Commodity Channel Index V1 was created by John Ehlers (Rocket Science For Traders pgs 236-237) and this is the typical Commodity Channel formula with the introduction of adaptive lengths based on his earlier work with indicators such as the Mother of Adaptive Moving Averages. For longer term signals you would get a bullish signal when CCI is above 0 and a bearish signal when CCI falls below 0. For shorter term signals you would get a bullish signal when crosses over it's overbought level or when it crosses above it's oversold level or vice versa. I have included both signals to make it easier.

Let me know if you want a custom script written or if you have a special request for me
Release Notes: trying to fix an issue with the label location
Release Notes: fixed a typo
Release Notes: had to fix the issue again because the save didn't go through

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?