twoflower

RSI Binary Strategy

Another basic strategy most people learn at the beginning of their trading carreer (like me) is the RSI strategy. This is an adaptation of the built-in RSI strategy for use in binary options. Who knows, maybe one day i will graduate to CFD trading, but my time for trading in general is limited at the moment and I am very much still at the beginning of this entire topic.

The rather specific values for the RSI bounds and length I saved have been developed for the EURUSD short term (5min.) interval, giving the highest amount of winning vs. loosing trades as of the publishing date of this script, which is the only important factor for binary options in my understanding. Use at your own risk.

Feel free to comment, give me pointers and/or recommendations.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?