saolof

RSI & Volume Coloured Bars

saolof Uppdaterad   
Candles get darker when volume is high, and brighter when volume is low. They are red or green depending on whether the RSI is above or below a threshold value, or alternatively you can pick a more vanilla coloring based on current close vs last close or last open.


For personal use as I enjoy the aesthetics of it. The more solid RSI coloring helps highlight the brightness variations from changing volume and makes trends crystal clear.


Inspired by "Volume Based Coloured Bars" by KivancOzbilgic:

and by and by RSI bars chart by taskman9:
Versionsinformation:
Added an "invert" checkbox that lets you invert red/green should you want to.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?