█ OVERVIEW
Library "DateNow"
TODO: Provide today's date based on UNIX time

█ INSPIRATIONS
  • Use pinescript v4 functions such as year(), month() and dayofmonth().
  • Use pinescript v5 function such as switch.
  • Export as string variables.
  • Not using any match function such as math.floor.

█ CREDITS
RicardoSantos

█ KNOWN ISSUES
  • Date for Day display incorrectly by shortage 1 value especially Year equal to or before 1984
  • Timezone issue. Example : I using GMT+8 for my timezone, try using other GMT will not work. Al least, GMT+2 to GMT+13 is working. GMT-0 to GMT+1 is not working, although already attempt using UTC-10 to UTC-1.


dateNow()
  : DateNow
  Parameters:
    : : _timezone
  Returns: : YYYY, YY , M, MM, MMM , DD

Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.