hobbiecode

Hobbiecode - RSI + Close previous day

This is a simple strategy that is working well on SPY but also well performing on Mini Futures SP500. The strategy is composed by the followin rules:

1. If RSI(2) is less than 15, then enter at the close.
2. Exit on close if today’s close is higher than yesterday’s high.

If you backtest it on Mini Futures SP500 you will be able to track data from 1993. It is important to select D1 as timeframe.

Please share any comment or idea below.

Have a good trading,
Ramón.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?