jasdinio

BB Indicator - Marks High and low of premarket,daily,yesterday

jasdinio Uppdaterad   
This indicator marks what is known as the BB system - Marks on your chart the premarket high and low, current intraday high and low and yesterday's high and low. For the style of the line you can only change the colour, if you make the line a different style it shouldn't show up because if it did it makes the lines ugly.

Pick and select which levels you would like using the indicator and you can also turn on and off the labels if you don't want them.
Versionsinformation:
Changed up the variable for the premarket low and high to a suitable name from day_high or day_low to pm_high and pm_low. Also changed the comments a bit to make it a bit easier to understand what is going on
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?