loxx

Chande Momentum Explosion CME v1.0 [loxx]

Chande Momentum Explosion CME v1.0

This is an experimental indicator that transforms Chande Momentum into a Waddah Attar Explosion (WAE) look-a-like to be used in conjunction with WAE, ADXDI, and additional momentum tools for trend identification and trading confluence .

Things to know:
- Noisier than ADXDI and WAE, shows well defined microwaves inside the larger momentum waves of WAE and ADXDI
- Allows trader to see when a trend is weakening; i.e, small bear wave in larger bull macro wave, small bull wave in larger bear macro wave
- Faster oscillations than ADXDI and WAE
- To be used as an initiator or confirmer in a multi-tool momentum trading strategy

How to use:
Longs and Shorts (See above)
- Green arrow up: explosion up, LONG
- Green arrow down: explosion down, SHORT
- Light green arrow up: bull trend
- Light red arrow down: bear trend
- Green X: Exit trend
- Red X: Exit trend

Comment below or send a PM with questions, comments, observations, or concerns.

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta loxx för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Författarens instruktioner

Read the description and instructions above. Questions about how to access this indicator? Send me a PM. Happy trading!

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.