WhaleCrew

Buffett Indicator: Wilshire 5000 to GDP Ratio [WhaleCrew]

WhaleCrew Premium Uppdaterad   
Our Implementation of the famous Buffett Indicator a long-term valuation indicator for stocks.

Calculation: Wilshire 5000 Index divided by US GDP (Gross Domestic Product)
Release Notes:
Changed title
Release Notes:
Fixed calculation (TradingView made changes to the FRED:GDP symbol)

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?