KivancOzbilgic

KAIRI RELATIVE INDEX

An old but gold Japanese indicator for Mean Reverting strategies and ideal for Pairs Trading...

The Kairi Relative Index measures the distance between closing prices and a Moving Average in percent value (generally SMA).
Extreme reading in the KRI are considered buy and sell signals.
Extreme readings will vary by asset, with more volatile assets reaching much higher and lower extremes that more sedate assets.
The KRI is not an accurate timing signal, and therefore, should be combined with other forms of analysis to generate trade signals.


You can calculate percent difference between the price and 10 different types of Moving Averages in this version of KAIRI as:

SMA : Simple Moving Average
EMA : Exponential Moving Average
WMA : Weighted Moving Average
TMA : Triangular Moving Average
VAR : Variable Index Dynamic Moving Average a.k.a. VIDYA
WWMA : Welles Wilder's Moving Average
ZLEMA : Zero Lag Exponential Moving Average
TSF : True Strength Force
HULL : Hull Moving Average
VWMA: Volume Veighted Moving Average

Personal advice: try using bigger length of Moving Averages like 50-100-200 for pairs and mean reversion strategies

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?