MUQWISHI

Annual Returns % Comparison [By MUQWISHI]

MUQWISHI Uppdaterad   
Overview
The Annual Returns % Comparison indicator aimed to compare the historical annual percentage change of any two symbols. The indicator output shows a column-plot that was developed by two using a pine script table, so each period has pair columns showing the yearly percentage change for entered symbols.


Features
- Enter date range.
- Fill up with any two symbols.
- Choose the output data whether adjusted or not.
- Change the location of the table plot
- Color columns by a symbol.
- Size the height and width of columns.
- Color background, border, and text.
- The tooltip of the column value appears once the cursor sets above the specific column. As it seen below.Let me know if you have any questions.
Thanks.
Versionsinformation:
- Added an option to pick up the chart symbol.

For Pine Script-TradingView Coding Services.
Inquiries muqwishi.com/quotation/
Telegram t.me/MUQWISHI
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?