CBzeek

ATR Levels

ATR Levels
The indicator plots levels based on the ATR indicator

Initial data required for the indicator:
- Open price
- ATR

Levels are calculated as follows:

1. Open price +100% ATR
2. Open price +50% ATR
3. Open price
4. Open price -50% ATR
5. Open price -100% ATR

For visual convenience:
The area between levels 1-2 and 4-5 is filled with red
Zone between levels 2-4 - filled with green
Уровни среднего истинного диапазона
Индикатор строит уровни, основанные на индикаторе ATR (Средний истинный диапазон)

Исходные данные, необходимы для индикатора:
- Цена открытия
- ATR (Средний истинный диапазон)

Уровни рассчитываются следующим образом:

1. Цена открытия +100% ATR
2. Цена открытия +50% ATR
3. Цена открытия
4. Цена открытия -50% ATR
5. Цена открытия -100% ATR

Для удобства визуального восприятия:
Зона между уровнями 1-2 и 4-5 заполнена красным цветом
Зона между уровнями 2-4 - заполнена зеленым цветомSkript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?