AkifTokuz

Midas_Channel

Update: As you can see last channel is anchored wrong and I dont know how to edit that picture:) So here is the corrected one
https://www.tradingview.com/e/PMhbcHQY/

Middle Line : Traditional MIDAS line calculated with hl2
Lower Line: MIDAS line calculated with low values
Upper Line: MIDAS line calculated with high values
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
// Akif TOKUZ
// akifusenet@gmail.com
// MIDAS Channel

study("Midas Channel", overlay=true)

startBar=input(title="Starting Bar Number",minval=1,maxval=100000,defval=20)

start = (n==startBar-1)


v = na(volume) ? 1 : volume

cumV = cum(v)
CumPV = cum(hl2*v)
SupportCumPV = cum(low*v)
ResistanceCumPV = cum(high*v)

startV = valuewhen(start,cumV,0)
StartPV = valuewhen(start,CumPV,0)
SupportStartPV = valuewhen(start,SupportCumPV,0)
ResistanceStartPV = valuewhen(start,ResistanceCumPV,0)

Midas = (CumPV-StartPV)/(cumV-startV)
SupportMidas = (SupportCumPV-SupportStartPV)/(cumV-startV)
ResistanceMidas = (ResistanceCumPV-ResistanceStartPV)/(cumV-startV)

middle = plot(Midas, color=aqua,linewidth=2)
lower = plot(SupportMidas, color=blue,linewidth=1)
upper = plot(ResistanceMidas, color=red,linewidth=1)
fill(lower,upper,color=#1c86ee,transp=80)