Austimize

Fibonacci Ribbon

Austimize Uppdaterad   
The Fibonacci Ribbon (FibRib) creates two Fibonacci moving averages: essentially a Fibonacci WMA and a Fibonacci EMA.

The ribbon colors based on which is higher and where PA is relative to the ribbon.

Optional colored candles shades candles the same color as the ribbon.
Versionsinformation:
Better chart.
Versionsinformation:
Added two color gradient effects (ribbons going up/down).
Versionsinformation:
Added comments for more clarity
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?