Badshah.E.Alam

Day start top and bottom

Badshah.E.Alam Premium Uppdaterad   
This code is modified to draw the first 15 minutes(variable in setting by default 15m is set) of the high and lows through out the day.
It will work on time frames less than than or equal to 1st input. Hope this code helps you all.

IMPORTANT SETTING DETAILS:
1.Res = input(title="Starting X minutes lines to be Displayed",defval="15", type=input.resolution)
2.Day_start_15m=input("0915-0930",title="your country's Trading session time (starting X minutes)")
make sure to enter the starting 15 min of your country trading time in the input in 2nd input
both the above input 1 and 2 must be equal in time i.e "0915-0930"=15min and first one is also 15m

you need to make sure that the input settings are correct. It is By default set For INDIAs trading start time, you have to set start time according to your country.
Release Notes: Added Yesterdays HIGH and LOW line.
Release Notes: Added label of price for all lines.

An enthusiast trader. I code my strategies in pine script.DM me for any Info.

BTC : 15zY6PUsrV55UQvcfaSqk5hJexKZAwhpcK
TRC20: TPutH6FDYg6bJFF7xCjesp4n44qrMnizc7
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?