zzzcrypto123

Supertrend Screener LABEL

zzzcrypto123 Uppdaterad   
This screens for Supertrend reversal's in 10 different securities. The main logic for the screener is taken from "Simple Custom Screener in Pinescript" by QuantNomad with his permission. If the label color is not visible due to the text in it being white colored, then choose a different color from settings. Also added a simple supertrend to it.

Terminology explanation:
Confirmed Reversal: Supertrend reversal that happened in the last bar and cannot be repainted.
Potential Reversal: Supertrend reversal that might happen in the current bar but can also not happen depending upon the timeframe closing price.
Uptrend/Downtrend : Shows all the tickers that are either currently in uptrend or downtrend.
Release Notes:
.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?