animecummer

Average True Range (VStop) Guppy

animecummer Uppdaterad   
This script allows Volatility Stop, an average true range-based indicator, to be plotted like a "Guppy" multiple moving average indicator. Backtesting results seem pretty good when a solid majority of the lines are in agreement.

Of course, as is customary with my scripts, the user can select the length, source, and multiple for any of the ATR lines plotted and customize the visuals how they want.

Value added:
  • As far as I know, there aren't any ATR-based indicators that quite do this -- setting up a "Guppy" actually seems to help quite a lot with seeing the overall big picture & capturing the meat of a trend.
Versionsinformation:
adjusted default values
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?