RealMcafee

Litecoin Wizard (LTCUSD)

RealMcafee Uppdaterad   
Here is the complete market history of Litecoin available as an indicator.

Included are 2 simple moving averages and 2 exponential moving averages, as well as the Ichimoku cloud. You can deselect or configure them in the indicator settings.

Remember that this is an indicator! That means in order to see all the candles, you must apply it to a chart of an asset that is at least as old as the Litecoin data (October 2011). Here I use BNC:BLX, which is the complete Bitcoin market history.

Versionsinformation:
// As I have been perma banned for no valid reason other than prejudice of the moderators I am deleting all my scripts
// Sorry I know some of you use them, but fair's fair


plot(close)

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?