pAulseperformance

4 EMA's in one

Another useful script I've been experimenting with. 4 EMA's in one!

Red = 200
Orange = 100
Yellow = 50
Blue = 25

Color coded in order of their respective frequencies.

Right now it's as plain and simple as you can get. Only inputs you can change are the average values.

Will update upon request and popularity.

Happy new year and God bless!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?