Mohamed3nan

MTF Price/Volume % [Anan]

Mohamed3nan Pro Uppdaterad   
Hello friends,

This is a multi-timeframe table with these features:
  • Display price change percentage compared with the last timeframe candle close.
  • Display price change percentage compared with the last timeframe candle close MA.
  • Displays change percentage compared with the last timeframe candle volume .
  • Displays change percentage compared with the last timeframe candle volume MA.
  • Change type/length of MA for Price/ Volume .
  • Full control of Panel position and size.
  • Full control of displaying any row or column.

Release Notes:
  • Fix bugs.
  • Improve visibility.
Release Notes:
- Fix bugs
Release Notes:
Bugfix
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?