ddctv

Highlight Trading Window (Simple Hours / Time of Day Filter)

As the name says this is a straightforward way to highlight the times of day that you are interested in studying.

Like to trade just a market open, or highlight a full session?

Could also be used negatively to "block out" a window of time each day.

Usage:

Just set your preferred time zone and then your time window (start and end).

Hope you find it useful! 😁
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?