nonoiraq750

nonoiraq indicator it's very strong

i edit this indicator to connect it with my bot to auto trading and he take the info from the volume , so when he is give me a single the bot take just 0.50% to 1% for 3 - 5 trade in day and this perfect, if u use a manual trading this indicator can reach to from 10% to 80% in some point .

the indicator have 3 line
(Red , Purple, Yellow)

1- The yellow line it's high sensitivity this mean it's when rich to the -3 or 3 you can open the order when the bar is close and the signal be sure
and u need to watch the your order because in some case he is reach to 0.30% to 2% and the price reflected to loss and when you wait the price reflected to but my advice you take profit and close the order directly.

2- The purple circles it's medium sensitivity this mean when the purple hit the 2.5 or 3 from down or up in indicator with yellow line you open the order when bar close and the signal is be sure , like example in the photo


3- The red circles it's low sensitivity and this one when reach to 3.0 with any line (yellow or purple) you open directly short or long , like the example in the photo

i am sorry for my english it's not very good

please support me to share other idea or script
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?