SoftKill21

Futures and comodities long term strategy


This is a strategy adapted mainly for futures - comodities market. Specialy long term charts like 1D +
It can work and be adapted to other markets as well.

In this case, initially we have 3 emas : a fast, a medium and a slow one.

If we have a cross between fast and slow and fast is above medium -> we have a long signal
If we have a cross donw between fast and slow and fast is below medium -> we have a short signal.

For exit we have multiple variants:
First we can use a TP/SL/TRAIL based either on pips or price % movement of the pair.
Second is when we meet with an opposite signal, like we initially went long and meet with a short signal.


Message me if you have any questions about it.

My website: https://www.atraderlife.com/

Telegram group: https://t.me/atrader_life

DONATION
BTC: 347p8NNwnHmAUfyJXWaeLUgrpHwthmr5UP

TV
https://www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=SoftKill21
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?